Velkomin í leikskólann Álfaheiði

Hér koma fram hagnýt atriði sem gott er fyrir foreldra að hafa í huga.  Á heimasíðu leikskólans geta foreldrar kynnt sér námskrána, starfsáætlun, skóladagatal og annað sem varðar leikskólastarfið. Upplýsingatöflur eru í anddyri hverrar deildar og sendur er tölvupóstur þegar þörf er á. Ef spurningar vakna varðandi leikskólastarfið eða nám barnsins, vinsamlegast hafið samband við deildarstjóra eða leikskólastjóra.

Sími: 441- 5400

Aðlögun að leikskólastarfi
Að byrja í leikskóla er ný reynsla fyrir barnið og foreldra þess. Foreldrar eru boðaðir á kynningarfund eða foreldrasamtal án barns þar sem leikskólastarfið er kynnt, húsakynni skoðuð og skrifa er undir dvalarsamning. Aðlögun tekur fimm daga eða lengur, allt eftir því hvernig gengur. Reynt er að sjá til þess að sami starfsmaður sinni aðlögun barns.

Barn og foreldrar þurfa að fá góðan tíma til að kynnast  leikskólanum, deildinni, umhverfinu, starfsfólkinu og barnahópnum. Með því er lagður góður grunnur að framtíðinni.

Aðlögun á milli deilda fer fram annaðhvort fyrir eða eftir sumarlokun en þá fer hópur barna frá yngri deildum á eldri deildir. Til að auðvelda börnunum þessar breytingar fylgir hluti starfsmanna þeim tímabundið yfir á nýju deildina.

Þegar barn færist á milli deilda á miðju skólaári fylgir starfsmaður barninu í aðlögun með heimsóknum á nýju deildina. Foreldrar eru boðaðir í samtal áður en barnið fer á nýja deild og er velkomið að vera með barni sínu í aðlögun.  

Daglegt líf í leikskólanum
Daglegt líf í Álfaheiði snýst um velferð og vellíðan  barnanna sem þar dvelja. Leikskólastarfinu er skipt í ýmiss konar leik, náms- og samverustundir.  Það er góð regla að mæta að öllu jöfnu á réttum tíma í leikskólann.

Dagskipulag:
Kl: 07:30 -  Leikskólinn opnar  
Kl: 08:00-09.00 Nám og leikur (inni-úti)
Kl: 8.30 - 9.00 Hafragrautur, lýsi og ávextir
Kl: 09:30-11:30 Nám og leikur (inni-úti)
Kl: 11:30-12:00  Hádegisverður
Kl: 12:00-13:00 Hvíld
Kl: 13.00 -14.30 Nám og leikur  ( inni –úti)
Kl: 14:30-15:00  Síðdegishressing
Kl:15.00 - 16:30  Nám og leikur (inni-úti)
16.30 - Leikskólinn lokar

Nánari útfærslu af dagskipulagi má sjá á hverri deild

Að koma og fara
Leikskólinn leggur áherslu á að taka vel á móti hverju barni. Foreldrum ber að afhenda barn til starfsmanna þegar komið er í leikskólann og láta starfsmann viðkomandi deildar vita þegar barnið er sótt. Mikilvægt er að foreldrar virði þann tíma sem þeir kaupa því vinnutími starfsmanna er skipulagður með tilliti þess.

Foreldrar skrifa undir eyðublað um hverjir mega sækja barnið í leikskólann og er það ekki afhent öðrum en þeim sem eru á listanum nema um annað hafa verið samið. Mikilvægt er að foreldrar tilkynni starfsmönnum ef barn er sótt af öðrum.

Vinsamlegast lokið alltaf hliðinu að lóð leikskólans öryggisins vegna. Athugið að það skapar hættu og er mikill mengunarvaldur að hafa bíla í gangi á bílastæðunum. Læsið einnig bílunum.

Afmæli
Afmælisdagur er stór dagur fyrir barnið. Við tileinkum barninu daginn, kveikjum á kertum, flöggum og skemmtum okkur í samverustund.
Sumir hafa boðið vinum sínum af  leikskólanum í afmælisveislu heim. Þegar svo er skapast oft sá vandi hverjum á að bjóða. Við mælumst til þess að ef verið er að bjóða heim á annað borð sé öllum stelpum boðið, öllum strákum eða öllum hópnum. Vinsamlega setjið ekki afmælisboðskort í hólf  barnanna því það veldur ávallt vonbrigðum og leiðindum hjá þeim börnum sem ekki er boðið.

Hvað má barnið taka með sér í leikskólann ?
Barninu er leyfilegt að koma með lítið mjúkt dýr eða bók að heiman. Leikföngin eru fyrst og fremst hugsuð til að vera barninu til halds og trautst þegar það þarf á því að halda. Leikskólinn tekur ekki ábyrgð á leikföngum barnsins.

Fjarvistir barna, veikindi, slys og lyfjagjafir
Við viljum benda foreldrum á að leikskólastarfið er skipulagt með það í huga að öll börn geti tekið þátt í starfinu bæði úti og inni. Vinsamlegast tilkynnið ef barn er fjarverandi t.d. vegna veikinda eða fría.

Samkvæmt þeim upplýsingum sem starfsfólk leikskólans hefur frá trúnaðarbarnalækni leikskólans, þá er ekkert sem bendir til þess að barn sýkist fremur í útilofti en innandyra.

Mikilvægt er fyrir foreldrar að hafa í huga að:

  • Ekki er hægt að taka við veiku barni í leikskólann.
  • Ekki er tekið við barni sem er að veikjast, barn smitar mest þegar það er að veikjast.
  • Þegar barnið kemur aftur í leikskólann eftir veikindi getur það í undantekningartilvikum fengið að vera inni í 1-2 daga henti það starfseminni. Ef börnin þurfa að vera inni fleiri daga lítum við svo á að barnið sé of veikt til að vera í leikskólanum.
  • Ef barnið þarf að taka lyf er mikilvægt að haga lyfjagjöfinni þannig að lyfin séu gefin heima, nema annað sé óhjákvæmilegt.

Ef barn veikist í leikskólanum er foreldrum gert viðvart og hlúð að barninu þar til foreldrar sækja það. Náist ekki í þá eða ef um alvarlegt slys er að ræða er farið með barnið á slysadeild eða heilsugæslustöð. Ef ekki næst í foreldra er haft samband við tengilið sem foreldrar hafa gefið upp á bráðaupplýsingablaði. Í öllum slysatilfellum þar sem vafi er á um greiningu er hringt í 112 og leitað ráða. Öll slys eru skráð á þar til gerð eyðublöð.

Barn eru slysatryggt í leikskólum Kópavogs en ekki er tekin ábyrgð á persónulegum munum þess s.s. fatnaði, gleraugum eða leikföngum.

Matur og næring
Matartímar og borðhald hafa mikið uppeldislegt gildi og lögð er áhersla á hollan og fjölbreyttan mat. Matarstefna leikskólans styðst við ráðleggingar Embættis landlæknis:

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/naering/born-a-leikskolaaldri/

Boðið er upp á hafragraut, lýsi og ávaxtabita, hádegisverð og síðdegishressingu í leikskólanum. Matseðill er kynntur foreldrum á deildum og á heimasíðunni.

Ef barn er með ofnæmi eða mataróþol er reynt að koma til móts við það í samráði við foreldra en ávallt þarf að skila inn vottorði frá viðurkenndum lækni.     

Vinsamlegast komið ekki með mat í leikskólann því þar dvelja börn með bráðaofnæmi.  

Svefn og hvíld
Svefn og hvíld er barni nauðsynleg ekki síst á fyrstu árum ævinnar þegar vöxtur og þroski er sem örastur. Þreytt barn á erfitt með að takast á við langan vinnudag í leikskólanum. Lögð er áhersla á að öll börn eigi kyrrláta hvíldarstund á degi hverjum þar sem þau ýmist sofa, hlusta á sögu, rólega tónlist eða fara í jógaleiki. Með því að hlúa að svefnvenjum þeirra hlúum við í leiðinni að líkamlegri og andlegri heilsu þeirra.

Við vekjum athygli á því að við vekjum ekkert barn á yngstu deildum fyrr en eftir kl 13:30, þar sem það veldur öðrum börnum ónæði. 

Fróðlegir vefir um svefn og svefnvenjur:
http://draumaborn.is/2/?p=602 
http://www.6h.is/index.php?option=content&task=view&id=371&Itemid=397
https://www.betrisvefn.is/

Fatnaður
Að klæða sig úr og í er liður í námi barns, það klæðir sig sjálft allt eftir aldri og getu.  Mikilvægt er að  barnið séu klætt til leikja í þægilegum fötum sem það ræður sjálf við. Það eykur sjálfstæði þess og styrkir sjálfsmyndina.  Í leikskólanum er unnið með ýmis efni s.s. liti, lím og málningu sem geta farið í föt barnanna, vinsamlegast takið tillit til þess.
Klæðnaður barns þarf að vera í samræmi við veðurfar og hafa ber í huga að veður getur breyst snögglega því er nauðsynlegt að hafa aukafatnað meðferðis. Athuga þarf reglulega í körfu barnsins fara yfir aukafatnað og athuga hvort föt barnsins hafa ratað í þurrkskápinn.
Mikilvægt er að merkja allan fatnað því í stórum barnahópi getur verið erfitt að vita hver á hvað.
Snuð, bleiur og aðrar eigur barnsins sem foreldrar koma með að heiman eru geymd í merktum körfum. Miði er settur í hólf barnsins þegar það vantar bleiur eða fatnað. Hólf þarf að tæma á föstudögum vegna þrifa.

Æskilegt er að barnið hafi með sér inniskó í leikskólann. 

Hreinlæti
Hreinlæti er liður í uppeldisstarfinu og er barni hjálpað við að tileinka sér góðar venjur, s.s. að þvo hendur fyrir máltíðir, eftir útiveru og salernisferðir, þannig þroskar barn með sér heilbrigt viðhorf til líkama síns og umhirðu. Yngstu börnin í leikskólanum eru að læra að halda sér hreinum og þurrum. Bréfbleiur eru mörg hundruð ár að brotna niður í umhverfinu, það er því er mikilvægt að venja barnið af þeim eins fljótt og kostur er.

Börnin leika sér mikið á gólfinu og óskum við því eftir að foreldrar og aðrir sem koma með börnin og sækja, gangi ekki inn á skónum.

Tannheilsa barns skiptir miklu máli og gegna foreldrar það lykilhlutverki. Til að halda tönnunum heilbrigðum er nauðsynlegt fyrir foreldra að byrja og enda daginn á að tannbursta barnið.  

Fróðlegir vefur um tannheilbrigði barna:.  

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/tannvernd/born-a-leikskolaaldri/